Adurolight HCL

Human Centric Lighting

Invloed van licht op de mens

Bij mensen staat licht centraal in het dagelijks functioneren. Natuurlijk daglicht zorgt ervoor dat we ons energiek en fit voelen. Gedurende de dag brengen we veel tijd binnen door in kantoortuinen, in de klas, in productiehallen of magazijnen. Hierdoor krijgen we onvoldoende daglicht tot ons. Human Centric Lighting (HCL) is een dynamische verlichtingsoplossing waarmee een natuurlijk verloop van het daglicht binnen wordt gesimuleerd en zelfs te beïnvloeden is. Daarmee heeft HCL grote positieve effecten op concentratie, motivatie, productiviteit en algehele gezondheid. HCL brengt drie lichtaspecten bij elkaar:

  • Visueel lichteffect
  • Emotioneel lichteffect
  • Biologisch lichteffect

Het biologisch lichteffect is hierin nieuw en maakt de werking van HCL speciaal.

De werking van Human Centric Lighting


Ritme
Wij mensen hebben een 24 uurs ritme, ook wel circadiaans ritme genoemd. Niet iedereen voldoet aan een volledig 24 uurs ritme. Dit ritme varieert gemiddeld tussen de 23 uur de en 24,5 uur. Een zogeheten ‘avondmens’ heeft vaker een ritme van 24,5 uur en iemand die vroeg de dag begint heeft te maken met een korter ritme. Om te zorgen voor een 24 uurs ritme waarbij wij het beste presteren, is een juiste balans van licht van uiterst belang. Met HCL is het mogelijk om een te lang of te kort ritme te beïnvloeden.

Dagcyclus

Hormonen
Licht zorgt voor de aanmaak van de hormonen cortisol en melatonine. Dit gebeurd in de ganglion cellen, welke zich achter onze ogen bevindt. Melatonine is een slaaphormoon en cortisol zorgt er juist voor dat wij overdag goed wakker worden.

Invloed van licht op de aanmaak van melatonine en cortisol
Lichtintensiteit en lichtkleur zorgen voor de aanmaak van cortisol. Overdag bevat ons lichaam een hoog cortisol niveau wat gedurende de dag afneemt. Wanneer ons cortisol niveau niet zal dalen, zullen wij moeilijk tot niet in slaap vallen en voelen wij ons vervolgens minder energiek. Om te zorgen voor deze daling moet de lichtkleur en intensiteit gedurende de dag verlaagd worden. Deze techniek wordt hedendaags al toegepast in vliegtuigen om een jetlag te vermijden/verminderen. Zodra het cortisol niveau afneemt, neemt het melatonine niveau toe. Melatonine zorgt ervoor dat wij slaperig worden zodra het donker wordt. Onderstaande afbeelding geeft de perfecte balans weer van deze hormonen gedurende de dag.

Cyclus2

Werking van HCL

Helderwit licht zorgt voor meer energie en maakt ons wakker en alert. Warm licht werkt ontspannend en maakt relaxt. Door lichtintensiteit en lichtkleur te veranderen wordt onze gemoedstoestand beïnvloed. Het lichaam functioneert optimaal bij het verloop van natuurlijk daglicht. HCL beweegt mee met het ritme van de dag en simuleert daglicht binnenshuis. Dat kan generiek, maar is ook op individueel niveau in te stellen. Het ideale daglichtritme is voor iedereen anders. Het is zelfs mogelijk om het dagelijkse ritme in fases te verschuiven om bijvoorbeeld nachtwerk te vergemakkelijken of om de concentratie te vergroten als werkzaamheden daarom vragen.

Voorbeeld toepassing in de praktijk
In de praktijk komt het regelmatig voor dat er bij bedrijven die nachtdiensten draaien, verlichting met 6000 Kelvin geplaatst wordt. Dit zorgt ervoor dat de werknemer goed wakker blijft gedurende de nacht. Echter verhinderd deze lichtkleur de aanmaak van melatonine, omdat de kleur tijdens de dienst niet veranderd. Het gevolg hiervan is dat de werknemer minder goed in slaap kan vallen. Het beïnvloeden van ons biologische ritme bij nachtdiensten door middel van HCL kan om die reden van positieve invloed zijn. Zo kan er bijvoorbeeld bij drie ploegendiensten, drie cycli van 8 uren ingesteld worden om het bioritme aan te passen aan de dienst.

hcl

Wat zijn de voordelen van HCL?

  • Verbetert motivatie, welzijn en productiviteit 
  • Beïnvloeding stemmingen en activiteitenniveaus  
  • Ondersteuning biologisch ritme 
  • Maakt alert, attent en efficiënt wanneer nodig 
  • Helpt om te ontspannen en te herstellen 
  • Voorkomt slaapstoornissen 
  • Lagere energiekosten

Voor wie is HCL interessant?

HCL is overal toepasbaar. Het is met name geschikt op plekken waar mensen lang binnen verblijven. Denk aan kantoortuinen, klaslokalen, productiehallen, maar ook in winkels en verzorgingshuizen is HCL toepasbaar. Blije kinderen, geconcentreerde medewerkers, gezonde ouderen. Op veel plekken kan HCL ons welzijn positief ondersteunen.

Welke producten zijn er?

HCL is verkrijgbaar in de vorm van downlights en led panelen. Downlights zijn compact en makkelijk te plaatsen in plafonds. Led panelen worden veel gebruikt in systeemplafonds.

Werking producten i.c.m. HCL
Een armatuur bevat een driver. Deze driver wordt gekoppeld aan een basisstation. Dit basisstation wordt de Hub genoemd. Aan de Hub kunnen 50 devices gekoppeld worden. Een groot voordeel van de Hub is dat deze verbonden is aan de cloud. Dit betekent dat de armaturen gemakkelijk te besturen zijn middels een applicatie op de mobiele telefoon of tablet. Hierdoor is het gebruiksgemak hoog. Te allen tijde kunnen tijdszones ingesteld of aangepast worden.

 

Wenst u meer informatie of heeft u vragen? Neem gerust contact op met één van onze accountmanagers voor advies en/of hulp.